Krški fenomeni

Među mnoštvom krških reljefa posebno se ističu dva špiljska lokaliteta na području Like.

Pećinski park Grabovača se nalazi u mjestu Perušić u blizini Gospića. Grabovača je jedinstven lokalitet sa četvrtinom ukupnog broja zaštićenih speološokih objekata u Hrvatskoj te jedini pećinski park u Hrvatskoj. Za posjetitelje je otvorena špilja Samograd. Park također pruža i jedinstvenu šetnju poučnom stazom “Čovjek i krš” na čijoj ruti se nalazi Vidikovac s jedinstvenim pogledom na Gospić, Velebit i kanjon rijeke Like.

Udaljenost do Grabovače:  13 km

Cerovačke pećine nalaze se u blizini Gračaca na padinama velebitskog brda Crnopac u južnom djelu Parka prirode  i najveći su spiljski kompleks u Hrvatskoj.

Udaljenost do Cerovačkih pećina:  55 km